Werkwijze

ROES werkt aan haar projecten volgens een bepaalde structuur en gebruik makend van diverse tools om het traject controleerbaar en inzichtelijk te maken.

 

De verschillende fases van een project zijn benoemd en voor speciale handelingen zijn protocollen opgesteld, om de mate van succes te verhogen. Alhoewel ieder project uniek is, zijn er veelal veel overeenkomsten. Door deze werkwijze wordt de doorlooptijd van projecten verkort.

Om de kennis en vaardigheden van de klanten vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van een Knowledge Base. Dit is een webapplicatie, waarin op een gestructureerde wijze informatie op te slaan en later eenvoudig weer op te vragen is. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een BugTracker, waarmee klanten feedback kunnen geven en de status van hun opmerkingen en vragen kunnen volgen.